Styrelse 2023-2025

Ordförande:         Ulf Örtengren  

                           

                            ulf.ortengren@odontologi.gu.seVice ordförande:  Peter Lingström


                            peter.lingstrom@odontologi.gu.se

         


Kassör:                Adam Alvenfors

           

                            adam.alvenfors@gu.seSekreterare:        Cajsa Fabricius

                   

                            cajsa.fabricius@odontologi.gu.seWebbmaster:      Cajsa Fabricius

 

                            cajsa.fabricius@odontologi.gu.seLedamot:             Carolina Bertilsson


                            carolina.bertilsson@gu.se

                            

  

Styrelsemöten


2022

2022-11-25 Protokoll

2022-06-13 Protokoll

2022-05-20 Protokoll

2022-04-22 Protokoll

2022-03-18 Protokoll

2022-02-07 Protokoll


2021

2021-11-25 Protokoll

2021-06-16 Protokoll

2021-05-21 Protokoll

2021-04-23 Protokoll

2021-03-19 Protokoll

2021-01-08 Protokoll


2020

2020-12-04 Protokoll

2020-10-23 Protokoll

2020-09-16 Protokoll

2020-08-26 Protokoll

2020-05-26 Protokoll

2020-04-17 Protokoll

2020-03-20 Protokoll

2020-02-14 Protokoll

2020-01-17 Konstituerande styrelseprotokoll


2019

2019-04-10 Sammanfattning möte

2019-02-07 Protokoll

2019-01-15 Protokoll


2018

2018-10-10 Protokoll


2017

2017-10-25 Protokoll

2017-08-18 Mötesanteckningar i samband med Ämneskonferens Göteborg 

2017-06-28 Protokoll

2017-06-19 Protokoll

2017-05-04 Protokoll

2017-03-27 Protokoll

2017-03-06 Protokoll

2017-02-13 Protokoll

2017-02-01 Protokoll (Konstituerande möte Sthlm)


2013

2013-12-05 Protokoll

2013-09-24 Protokoll

2013-08-21 Protokoll

2013-06-03 Protokoll

2013-02-20 Protokoll


2012

2012-12-06 Protokoll

2012-10-31 Protokoll

2012-09-10 Protokoll

2012-05-10 Protokoll

2012-03-15 Protokoll

2012-01-18 Protokoll


2011

2011-09-14 Protokoll

2011-05-26 Protokoll

2011-04-05 Protokoll

2011-02-22 Protokoll

2011-01-19 Protokoll


2010

2010-09-15 Protokoll

2010-06-23 Protokoll

2010-03-03 Protokoll


2009

2009-12-02 Protokoll

2009-09-25 Protokoll

2009-09-09 Protokoll

2009-06-03 Protokoll

2009-05-08 Protokoll

2009-04-24 Protokoll

2009-04-03 Protokoll

2009-03-13 Protokoll

2009-03-04 Protokoll

2009-02-11 Protokoll

2009-01-21 Protokoll


2008

2008-11-12 Protokoll

2008-06-11 Protokoll

2008-05-07 Protokoll   Bilaga: Styrelsepärmar

2008-04-02 Protokoll

2008-02-06 Protokoll

2008-01-30 Protokoll

2008-03-12 Protokoll

2008-01-23 Protokoll


2007

2007-12-13 Protokoll   Bilaga: Förslag Doktorandstipendium

2007-10-10 Protokoll

2007-08-21 Protokoll

2007-06-14 Protokoll

2007-04-25 Protokoll

2007-02-28 Protokoll


2006

2006-12-12 Protokoll I

2006-12-12 Protokoll II

2006-10-03 Protokoll

2006-08-21 Protokoll

2006-04-27 Protokoll

2006-01-24 Protokoll


2005

2005-11-16 Protokoll

2005-06-08  Protokoll


   AKTUELLTNästa Ämneskonferens 22-23 augusti 2024 i Stockholm


Nästa Riksstämma 12-14 november 2024 i Göteborg


ORCA
3-6 juli 2024 Kreta


CED/NOF IADR
Oral Health Research Congress
12-14 sept. 2024 Geneve