Protokoll årsmöten


Årsmöte 2024

Årsmötesprotokoll 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Kallelse Årsmöte 2024


Årsmöte 2023

Årsmötesprotokoll 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Kallelse Årsmöte 2023


Årsmöte 2022

Årsmötesprotokoll 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Kallelse Årsmöte 2022


Årsmöte 2021

Årsmötesprotokoll 2021

Verksamhetsberättelse 2020

Kallelse Årsmöte 2021


Årsmöte 2020

Årsmötesprotokoll 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Kallelse Årsmöte 2020


Årsmöte 2019

Årsmötesprotokoll 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Kallelse Årsmöte 2019


Årsmöte 2018

Årsmötesprotokoll 2018

Verksamhetsberättelse 2017


Årsmöte 2017

Årsmötesprotkoll 2017

Verskamhetsberättelse 2016


Årsmöte 2015

Årsmötesprotokoll 2015


Årsmöte 2014

Årsmötesprotokoll 2014

Verksamhetsberättelse 2014


Årsmöte 2013

Årsmötesprotokoll 2013


Årsmöte 2012

Årsmötesprotokoll 2012

Bilaga 1 Årsmötesprotokoll

Bilaga 2 Årsmötesprotokoll

Bilaga 3 Årsmötesprotokoll

Kallelse Årsmöte 2012


Årsmöte 2011

Årsmötesprotokoll 2011

Kallelse Årsmöte 2011


Årsmöte 2010

Verksamhetsberättelse 2010

Årsmötesprotokoll 2010

Kallelse årsmöte 2010


Årsmöte 2009

Verksamhetsberättelse 2009

Årsmötesprotokoll 2009

Kallelse årsmöte 2009


Årsmöte 2008

Verksamhetsberättelse 2008

Årsmötesprotokoll 2008

Kallelese till årsmöte 2008


Årsmöte 2007

Verksamhetsberättelse 2007

Årsmötesprotokoll 2007


Årsmöte 2006

Årsmötesprotokoll 2006

Kallelse till årsmöte 2006


Årsmöte 2005

Verksamhetsberättelse 2005

Årsmötesprotokoll 2005

Diskussionsunderlag för §10. Rapport SÄCR


Årsmöte 2004

Årsmötesprotokoll 2004

Verksamhetsberättelse 2004

   AKTUELLT


Nästa Ämneskonferens 22-23 augusti 2024 i Stockholm


Nästa Riksstämma 12-14 november 2024 i Göteborg


ORCA
3-6 juli 2024 Kreta


CED/NOF IADR
Oral Health Research Congress
12-14 sept. 2024 Geneve