Certifiering

Vid föreningens årsmöte 2012 antogs en utbildningsplan för att erhålla certifiering inom ämnet cariologi. Utbildningen ska till omfattning och innehåll motsvara en specialistutbildning inom andra ämnen. En arbetsgrupp bestående av representanter från de fyra fakulteterna har gemensamt tagit fram utbildningsplanen.

 

För att erhålla kompetensbevis som certifieringstandläkare i cariologi utfärdat av Svensk Förening för Cariologi ska kunskaper och färdigheter bedömas av externa bedömare. För detta har föreningen utsett ett utbildningsråd bestående av en representant från varje fakultet/institution samt en representant för landstingen. Utbildningsrådets uppdrag är att bedöma individuella utbildningsplaner och examinera certifieringstandläkare samt vid behov revidera utbildningsplanen.

 

Utbildningsrådet består av följande medlemmar:

Gunnel Hänsel Petersson, Malmö (sammankallande)

Peter Lingström, Göteborg

Ingegerd Johansson, Umeå

Lars Gahnberg, Stockholm

Ing-Marie Redmo Emanuelsson, Region Skåne


Utbildningsplan 2012

 

Certifieringstandläkare (CT) i Cariologi


   AKTUELLT

Nästa Ämneskonferens 24-25 augusti 2023 i Göteborg
Nästa Riksstämma 15-17 november 2023 i Umeå