Ny medlem i Svensk Förening för Cariologi

Du som är intresserad av forskning, undervisning och kliniska ämnen i cariologi är varmt välkommen som ny medlem!


För en ringa peng får du tillgång till ett unikt nätverk. I Svensk Förening för Cariologi förenas Allmäntandvårdaren, Specialisten, Läraren, Producenten, Forskaren och Administratören för effektivt erfarenhetsutbyte. Föreningen behandlar allt från individbaserad prevention till reparation av uppkomna skador.


Föreningen har till uppgift att främja de vetenskapliga, undervisningsmässiga och kliniska områden, som vid de svenska tandläkarhögskolorna och odontologiska fakulteterna täcks av ämnesbeteckningen cariologi eller karieslära. Föreningen är associerad medlemsförening till Tandläkarförbundet.


För medlemmarna anordnas varje år en ämneskonferens, ett medlemsstipendium på 10 000 kr delas ut, det finns möjlighet att deltaga med forskningsrapport vid Odontologiska Riksstämman och inbjudan till aktuella konferenser, kongresser och föreläsningar annonseras via föreningen.


Årsavgiften är 200 kr och vi emotser tacksamt detta belopp för medlemskap på PlusGirokonto 20 71 63-7.

Kom ihåg att ange ditt namn och e-mail!

   AKTUELLT

Nästa Ämneskonferens 24-25 augusti 2023 i Göteborg
Nästa Riksstämma 15-17 november 2023 i Umeå